VĂN BẢN MỚI NHẤT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO MỘ ĐỨC

Mẫu hồ sơ trường đầu năm học 2014-2015 (Tháng 9/2014)

HO SO TRUONG MAM NON.xls [335 KB]Tải về
HO SO TIEU HOC.xls [327 KB]Tải về
HO SO TRUONG THCS.xls [329 KB]Tải về
BIEU 1 THONG KE GIAO DUC MAM NON.xls [75 KB]Tải về
BIEU 2 THONG KE HOC SINH CHINH SACH CAP TIEU HOC.xls [75 KB]Tải về
BIEU 3 BAO CAO THONG KE THCS.xls [73 KB]Tải về
THONG KE HOC SINH BO HOC.xls [45 KB]Tải về

=====================================================

Công văn Số: 1937/TB-PGDĐT ngày 12/8/2014 về việc học Nghị quyết IX của BCHTW khóa XI 

Công văn Số: 1937/TB-PGDĐT ngày 12/8/2014
về việc học Nghị quyết IX của BCHTW khóa XI
Thông báo lịch hoc NQ TW IX khoa XI.doc [47 KB]Tải về

===============================================

Công văn số 1931/TB-PGDĐT ngày 11/8/2014 về việc duyệt kế hoạch

Thông báo về việc duyệt kế hoạch năm học 2014-2015
Thông báo lịch duyệt kế hoạch 14-15.doc [64 KB]Tải về
PL3:Hợp đồng trách nhiệm giữa Trưởng phòng với Hiệu trưởng
PL4:Các chỉ tiêu thi đua năm học 2014-2015
HOPDONG TRACHNHIEM-2014-2015.doc [155 KB]Tải về
Phụ lục 1- Phụ lục 2
Gửi PL1-2 về Phòng trước ngày 17/8/2014
Mau PL1-2 (DuyetKeHoach 14-15).xls [27 KB]Tải về

================================================

Công văn 71/CĐN ngày 04/6/2014 của CĐGD Quảng Ngãi

<< Văn bản >>
Phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam
phandoiTQxamluocVN.doc [38 KB]Tải về

Nhắc nhỡ về việc nộp hồ sơ trường EMIS

Đến 16h ngày 09/6/2014 các trường có Mã Đơn vị trong danh sách sau chưa nộp hoặc đã nộp nhưng không đúng mẫu qui định:

Mầm non: 307-311.

Tiểu học: 403-404-410-413-418-420.

THCS: Xong

Việc báo cáo đúng qui định là tiêu chí quan trọng trong việc bình bầu, xét thi đua hàng năm của cá nhân và đơn vị cần được thực hiện tốt.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường có tên trên cần kiểm điểm nghiêm túc CB phụ trách công tác báo cáo và khẩn trương báo cáo về Phòng.

 

Một số nội dung cần lưu ý khi nhập hồ sơ PEMIS

- Hồ sơ EMIS đã cập nhật bản mới tháng 4/2014 đề nghị các trường tải về và thực hiện đúng phiên bản mới này.

- Mã trường được qui định tại hội nghị tập huấn

  5 chữ số đầu của huyện Mộ Đức là: 51533 

  chữ số thứ 6: ghi số 3 nếu thuộc bậc mầm non

                     ghi số 4 nếu thuộc bậc tiểu học

                     ghi số 3 nếu thuộc bậc THCS

  02 chữ số cuối: ghi thứ tự qui định của trường

Ví dụ: 51533301: Trường MN thị trấn Mộ Đức

         51533401 : Trường Tiểuhọc Thạch Trụ

         51533501 : Trường THCS Đức Lân ...

Mẫu báo cáo cuối năm học 2013-2014

1. Bieu_C1 (Tieu hoc cuoi nam).xls [31 KB]Tải về
1. Bieu_C2 (THCS cuoi nam).xls [33 KB]Tải về
3. Chat luong (THCS cuoi nam).xls [28 KB]Tải về
5. Chat luong (Tieu hoc cuoi nam).xls [46 KB]Tải về
Bieu MN(Mam non cuoi nam).xls [44 KB]Tải về
7. Tot nghiep (THCS).xls [39 KB]Tải về
7. Tot nghiep (Tieu hoc).xls [27 KB]Tải về
BIEUMAU_BO HOC .xls [25 KB]Tải về

Mẫu Hồ sơ trường cuối năm 2013-2014 (Bản mới cập nhật T4-2014)

Mẫu HST Mầm non, TH, THCS cuối năm học 2013-2014
Bản mới cập nhật tháng 4/2014. Thực hiện cho Kỳ T5/2014.
HST_T5_2014.rar [117 KB]Tải về

Báo cáo số liệu học ký I năm học 2013-2014

Mẫu báo cáo số liệu HKI_2013-2014
Ngày 16/12/2013
MauBaoCaoSoLieuHKI_1314.xlsTải về

-------------------------------------------------------------------

Mẫu 13
Báo cáo HS giảm
Mau 13-HocsinhGiam+Bohoc 2013.xlsTải về